Skip to main content

Knowledge Base Detail

Portal eUprava

Portal eUprava Republike Srbije predstavlja centralno mesto elektronskih usluga za sve građane, privredu i zaposlene u državnoj upravi, a objavljen je na adresi www.euprava.gov.rs.

Korišćenjem Portala građanima je olakšana komunikacija sa državnim organima i celokupnom javnom administracijom u smislu lakšeg pronalaženja informacija i odgovarajućih formulara, kao i jednostavnijeg podnošenja zahteva, prijema rešenja i ostalih dokumenata.

Portal omogućava da se određeni postupci pred javnom upravom, koji su se do sada obavljali na šalteru, mogu obaviti i od kuće, odnosno bez fizičkog dolaska na šalter.

Portal eUprava
Serbian
Votes
No votes yet