Skip to main content

Knowledge Base Detail

Priručnik za zaštitu bilja

img1

Priručnik za zaštitu bilja Pesticidi.org je besplatna mobilna aplikacija koja Vam na jednom mestu prikazuje:

  • Sva registrovana sredstva za zaštitu bilja
  • Preko 200 najzastupljenijih bolesti biljaka
  • Ekonomski najznačajniji korovi i štetočine
  • Sve sistematizovano, organizovano i sa mogućnošću pretrage po kulturi, primeni, aktivnoj materiji,...
  • I sve to na Vašem telefonu koji je uvek uz Vas
Download URL
Serbian
Votes
No votes yet